Bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval kan verschillende vormen aannemen, variërend van letsel door een val van hoogte tot letsel veroorzaakt door gevaarlijke werkomstandigheden. In dergelijke situaties rust op werkgevers een zorgplicht om een veilige werkomgeving te bieden en de risico’s tot een minimum te beperken.

 

Of het nu gaat om tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de behoefte aan arbeidsintegratie na een ernstig bedrijfsongeval, ik sta klaar om mijn cliënten te begeleiden door het juridische proces en hen te helpen bij het verkrijgen van de steun die zij nodig hebben voor hun herstel.

'Met volle aandacht én in begrijpelijke taal'

_Bram

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Wanneer een werknemer letsel oploopt tijdens de uitoefening van zijn of haar beroep, heeft deze recht op bescherming en compensatie. Werkgevers moeten de nodige maatregelen treffen om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

 

Mijn expertise als letselschade advocaat stelt mij in staat om werknemers bij te staan die letsel hebben opgelopen als gevolg van een arbeidsongeval. Ik ben vastbesloten om de belangen van mijn cliënten te behartigen en ervoor te zorgen dat zij de rechtmatige vergoeding ontvangen voor hun letsel, verloren inkomen en andere schade.

‘Ik zorg dat je door de bomen het bos blijft zien’