Slachtoffer

Advocaat

Wanneer u slachtoffer wordt van een (ernstig) geweldsmisdrijf, zedenmisdrijf of nabestaande wordt door een ernstig geweldsmisdrijf, kan er plotseling heel veel veranderen.

 

Waarschijnlijk zit u ook met veel vragen.

 

In zo’n geval kan ik u bijstaan. Ik ben deskundig, ken de weg en kan al uw belangen behartigen. Soms is dat al vanaf het eerste moment, net nadat het delict is gepleegd en er nog geen aangifte is gedaan. Soms is er pas op een later moment behoefte aan (juridische) bijstand. Ieder moment is goed.

 

Als gespecialiseerd Slachtofferadvocaat en lid van de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) kan ik u deskundig bijstaan. Ik zorg ervoor dat u als slachtoffer weet welke rechten u heeft. Daardoor ontstaat er meer duidelijkheid over de mogelijkheden binnen het juridische proces en wordt u zo optimaal mogelijk ondersteund in het proces.

Schadevordering

Een vordering benadeelde partij is een juridische stap waarmee slachtoffers van misdrijven een schadevergoeding kunnen eisen van de dader(s). Dit kan zowel materiële schade  als immateriële schade zijn.

Aangifte

Het doen van aangifte is een belangrijke stap in het streven naar gerechtigheid en het beschermen van uw rechten als slachtoffer.

Spreekrecht

Het spreekrecht geeft je de gelegenheid om aan de rechter te vertellen wat het misdrijf voor jou heeft betekend. Je kunt vertellen over de impact die het op je leven heeft gehad, zowel fysiek als emotioneel. 

Strafproces

Als slachtoffer van een misdrijf heb je bepaalde rechten tijdens het strafproces. Ik zal je bijstaan en helpen om deze rechten te begrijpen en te benutten.

Hoger beroep

In het hoger beroep van een strafproces zijn er verschillende aspecten waarmee een slachtoffer rekening moet houden. 

Civiele procedure

Een civiele procedure kan na of naast een strafproces plaatsvinden als het slachtoffer van een misdrijf besluit om een schadevergoeding te eisen van de dader, los van de strafrechtelijke vervolging.

Geen vervolging

Soms besluit politie of de officier van justitie om een zaak te laten vallen zonder iemand te straffen. Slachtoffers kunnen vinden dat dit niet terecht is. 

Schadefonds geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er om je te helpen bij het verkrijgen van financiële ondersteuning voor de ernstige lichamelijke of psychische gevolgen van een misdrijf.

En het allermooiste?
Dat ik ècht verschil kan maken.