Bijstand in strafproces

Als slachtoffer van een misdrijf heb je bepaalde rechten tijdens het strafproces. Een slachtofferadvocaat zal je bijstaan en helpen om deze rechten te begrijpen en te benutten.

'Ik ondersteun, adviseer, begeleid en bemiddel'

_Bram

Wat kun je verwachten van een Slachtofferadvocaat?

Juridisch advies

Ik zal je adviseren over je rechten als slachtoffer, de gang van zaken tijdens het strafproces en wat je kunt verwachten.

 

Vertegenwoordiging

Ik zal je vertegenwoordigen tijdens verschillende fasen van het strafproces, zoals het indienen van een schadeclaim, het bijwonen van verhoren en zittingen, en het indienen van verzoeken aan de rechtbank.

 

Informatievoorziening

Ik zal je informeren over de voortgang van de zaak, updates over de rechtszittingen en de beslissingen van de rechtbank.

 

Schadevergoeding

Ik zal je helpen bij het indienen van een schadeclaim om vergoeding te krijgen voor geleden schade, zoals medische kosten, verlies van inkomen en immateriële schade (smartengeld).

 

Bescherming van je belangen

Ik zal jouw belangen behartigen en ervoor zorgen dat je rechten als slachtoffer worden gerespecteerd tijdens het strafproces.

 

Emotionele steun

Naast juridische bijstand zal ik ook emotionele steun bieden tijdens deze moeilijke periode. Ik kan een luisterend oor bieden en je helpen omgaan met de stress en emoties die gepaard gaan met het strafproces.