Spreekrecht

Het spreekrecht geeft je de gelegenheid om aan de rechter te vertellen wat het misdrijf voor jou heeft betekend. Je kunt bijvoorbeeld vertellen over de impact die het op je leven heeft gehad, zowel fysiek als emotioneel. Je kunt ook de gevolgen van het misdrijf voor jezelf, je familie en je omgeving bespreken.

'Ik ben er voor je, daar waar ik van waarde kan zijn.'

_Bram

Spreken in de rechtbank

Tijdens het strafproces, wanneer de verdachte voor de rechter verschijnt, heb je als slachtoffer het recht om te spreken. Dit wordt het spreekrecht genoemd.

 

Het spreekrecht is bedoeld om het slachtoffer een stem te geven in het strafproces en om de rechter te helpen een beter begrip te krijgen van de ernst van het misdrijf en de gevolgen ervan. Het kan ook helpen bij het bepalen van de strafmaat voor de verdachte.

 

Het spreekrecht is niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van dit recht, maar je bent niet verplicht om te spreken als je dat niet wilt. Als je ervoor kiest om te spreken, kan dit in de rechtszaal gebeuren, waarbij de verdachte, de rechter, de advocaten en andere betrokkenen aanwezig zijn.

 

Het is belangrijk om te weten dat het spreekrecht geen invloed heeft op de schuld of onschuld van de verdachte. Het is puur bedoeld om het slachtoffer de kans te geven zijn of haar verhaal te delen en om de rechter te helpen bij het nemen van een beslissing over de strafmaat.

 

Kortom, het spreekrecht geeft slachtoffers van misdrijven de mogelijkheid om hun verhaal te delen tijdens het strafproces en kan helpen bij het bepalen van de strafmaat voor de verdachte.

‘Ik ondersteun, adviseer, begeleid en bemiddel’