Civiele procedure

Een civiele procedure kan na of naast een strafproces plaatsvinden als het slachtoffer van een misdrijf besluit om een schadevergoeding te eisen van de dader, los van de strafrechtelijke vervolging.

'We maken allemaal dingen mee. Soms onrechtvaardig. Soms met schade. Dan heb je rechtshulp nodig.'

_Bram

Letselschade Verhalen na een Sportongeval

Onafhankelijkheid van het strafproces

Een civiele procedure staat los van het strafproces. Het strafproces is gericht op het vaststellen van schuld en het opleggen van straffen aan de dader, terwijl een civiele procedure gericht is op het verkrijgen van compensatie voor de geleden schade door het slachtoffer.

Bewijslast 

In een civiele procedure geldt een andere bewijslast dan in een strafproces. Het slachtoffer moet aantonen dat de dader verantwoordelijk is voor de geleden schade op basis van een “preponderance of the evidence”, wat betekent dat het waarschijnlijker is dan niet dat de dader aansprakelijk is.

Schadevergoeding

Het doel van een civiele procedure is het verkrijgen van een schadevergoeding voor de geleden schade, waaronder medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden, en andere materiële en immateriële schade.

Juridische bijstand 

Net als bij strafrechtelijke procedures is het belangrijk om juridische bijstand in te schakelen bij een civiele procedure. Ik zal adviseren over de beste aanpak, helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het opstellen van de benodigde juridische documenten.

Verhouding tot strafrechtelijke veroordeling

Het resultaat van een civiele procedure staat los van een eventuele strafrechtelijke veroordeling van de dader. Zelfs als de dader niet strafrechtelijk wordt veroordeeld, kan het slachtoffer nog steeds een civiele zaak aanspannen om compensatie te eisen.

‘Ik zorg dat je door de bomen het bos blijft zien’