Geen vervolging

Soms besluit politie of de officier van justitie om een zaak te laten vallen zonder iemand te straffen. Dit wordt “sepot” genoemd. Mensen kunnen vinden dat het sepot niet terecht is. Bijvoorbeeld als er genoeg bewijs is om iemand te straffen of  vinden dat het om een zeer ernstig feit gaat. Artikel 12 van de wet over strafzaken geeft mensen de kans om in hoger beroep te gaan tegen een sepotbesluit. 

'En heb je wèl iemand nodig die namens jou kan praten'

_Bram

Artikel 12-procedure

Wanneer de officier van justitie besluit om een zaak te seponeren, kan dit diverse redenen hebben, zoals onvoldoende bewijs, geringe ernst van het feit, of het ontbreken van het algemeen belang bij vervolging. Echter, in sommige gevallen kunnen slachtoffers of andere belanghebbenden van mening zijn dat het sepotbesluit onjuist is en dat er voldoende gronden zijn voor strafrechtelijke vervolging.

 

Om in hoger beroep te gaan, moet je een klaagschrift indienen bij het gerechtshof en uitleggen waarom je het niet eens bent met het sepot. De rechtbank zal dan kijken of ze het met je eens zijn en of ze vinden dat de zaak toch moet worden behandeld.

 

Het belangrijkste om te weten is dat als je in hoger beroep gaat, het niet zeker is dat de zaak alsnog wordt behandeld. Soms besluit de rechtbank nog steeds dat er geen reden is om door te gaan met de zaak. Maar als de rechtbank denkt dat er wel genoeg reden is om door te gaan, kunnen ze besluiten dat de zaak opnieuw moet worden bekeken door de politie of officier van justitie.

‘met volle aandacht en in begrijpelijke taal’